Bezoekadres
Algolweg 11, Amersfoort

Wijkverpleging

U woont zelfstandig in uw eigen huis, maar hebt (tijdelijk) verpleging en persoonlijke verzorging nodig? Wij bieden persoonlijke verzorging en verpleging in de vorm van wijkverpleging, oftewel: thuiszorg. Onze wijkverpleegkundige bespreekt met u welke zorg nodig is. Wij werken in een klein professioneel team en u krijgt een vast aanspreekpunt. De wijkverpleegkundige onderhoudt nauw contact met de apotheek, huisarts en eventuele specialisten. Onze teams zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar, dit geeft een veilig gevoel. Veranderingen in uw gezondheid worden snel opgemerkt en waar nodig wordt in overleg met u actie ondernomen.

De medewerkers van Curalis Zorg kunnen u thuis helpen met bijvoorbeeld:

  • Het stellen van de indicatie voor de benodigde zorg
  • Advies, instructie en voorlichting over uw ziektebeeld en zorgvraag
  • Persoonlijke verzorging, b.v. hulp bij douchen en aankleden
  • Verpleging, b.v. wondzorg of nazorg bij revalidatie
  • Complexe zorg, b.v. verpleging/verzorging na ziekenhuisopname
  • Begeleiding bij dementie
  • Begeleiding tijdens de laatste levensfase

 

Aanvraag : U kunt een indicatie voor wijkverpleging verkrijgen via onze Verpleegkundige (Niveau 6). Zij stelt vast welke zorg nodig is volgens vaste richtlijnen. Ook wanneer u al een geldige indicatie hebt kunt u bij ons zorg aanvragen.

Eigen bijdrage: Voor wijkverpleging betaalt u geen eigen bijdrage. Wijkverpleging valt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). De zorg wordt betaalt via uw zorgverzekering. Voor uw zorgverzekering betaalt u maandelijks premie. De zorg gaat niet ten laste van uw eigen risico. Voor verdere informatie over tarieven en vergoedingen zie tarief en vergoeding.

Locaties: regio Amersfoort, regio Rivierenland.

 

 

OUDEREN