Stichting Curalis
Maanlander 25, Amersfoort

Verwijzen

Verwijzen

Stichting Curalis biedt zowel Ondersteuning, Begeleid wonen (16+), Basis GGZ en Specialistische GGZ voor cliënten van 7-70 jaar. Wilt u als verwijzer eerst vooroverleg? Neemt u dan contact op met het secretariaat:

Verwijzen is mogelijk via het Zorgdomein, ook kunt u uw eigen verwijsbrief per post verzenden, graag vermelden: BSN cliënt, AGB-code huisarts, verwijzing Basis GGZ of Specialistische GGZ, vermoeden van DSM-stoornis.

Om onze zorg optimaal bij de cliënt aan te laten sluiten, verzoeken wij u om relevante correspondentie over eerdere psychologische/psychiatrische behandelingen mee te sturen bij uw verwijzing. U kunt deze ook uploaden via het Zorgdomein.

Adresgegevens voor verwijzing op papier:

Stichting Curalis
Postbus 1822
3800 BV  Amersfoort

 

Contra-indicatie voor aanmelding bij Curalis:
Curalis is een instelling voor Ondersteuning, Begeleid wonen, Ambulante Basis GGZ en Specialistische GGZ en heeft daarom geen behandelvormen voor bijvoorbeeld: (ambivalente)suïcidaliteit, verslaving als primaire diagnose, acute psychotische toestandsbeelden, ernstig agressief gedrag, ernstig antisociaal gedrag.

Curalis heeft geen 24/7 bereikbaarheid.