Bezoekadres
Algolweg 11, Amersfoort

Verwijzen

Stichting Curalis Zorg biedt ondersteuning en behandeling binnen de basis GGZ en specialistische GGZ (categorie A, B en C) voor cliënten van 18-70 jaar. Wilt u als verwijzer eerst vooroverleg? Neemt u dan contact op met het secretariaat: 033-2007413 of administratie@curaliszorg.nl

Verwijzen is mogelijk via het Zorgdomein, ook kunt u uw eigen verwijsbrief per post verzenden, graag vermelden: BSN cliënt, AGB-code huisarts, verwijzing Basis GGZ of Specialistische GGZ, vermoeden van DSM-stoornis.

Om onze zorg optimaal bij de cliënt aan te laten sluiten, verzoeken wij u om relevante correspondentie over eerdere psychologische/psychiatrische behandelingen mee te sturen bij uw verwijzing. U kunt deze ook uploaden via het Zorgdomein.

Adresgegevens voor verwijzing op papier:

Stichting Curalis Zorg
Postbus 923
3800 AX  Amersfoort

 

Contra-indicatie voor aanmelding bij Curalis Zorg:
Stichting Curalis Zorg is een praktijk voor ondersteuning, ambulante basis GGZ en specialistische GGZ en heeft daarom geen behandelvormen voor bijvoorbeeld: (ambivalente)suïcidaliteit, verslaving als primaire diagnose, acute psychotische toestandsbeelden, ernstig agressief gedrag, ernstig antisociaal gedrag.

Curalis Zorg heeft geen 24/7 bereikbaarheid.