Bezoekadres
Algolweg 11, Amersfoort

Vergoeding

Medezeggenschap

Meedoen en meepraten

Bent u cliënt bij Curalis, of is iemand uit uw omgeving cliënt bij Curalis? En heeft u ideeën over hoe de zorg, de begeleiding of het wonen beter kan? Dan zijn we daar erg benieuwd naar. Meedoen en meepraten kan op veel verschillende manieren.

Samen maken we de zorg en de begeleiding beter. En zorgen we dat wonen, zorg, begeleiding en ondersteuning zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van cliënten.

Wie kunnen meedoen en meepraten?

Cliënten die wonen in een huis van Curalis.

Cliënten die zelfstandig wonen, en begeleiding/ondersteuning van Curalis krijgen.

Cliënten die zelfstandig wonen, en zorg van Curalis krijgen.

Ouders/verzorgers, familieleden, en andere betrokkenen bij de cliënt.

Waarom is meedoen en meepraten belangrijk? 

Curalis wil niet voor cliënten en familie beslissen, maar zoveel mogelijk samen doen. We vinden het belangrijk om rekening te houden met elkaars wensen en ideeën. Dat doen we dagelijks, en in medezeggenschapsraden.
Het is prettig dat u weet dat er echt naar u wordt geluisterd.

Helpen bij communicatie

Het is belangrijk dat cliënten goed op de hoogte zijn van nieuws, ontwikkelingen, en richtlijnen binnen Curalis. Daarom werken we samen met cliënten aan goede communicatie.
We maken moeilijke documenten begrijpelijk voor cliënten. Voorbeelden van moeilijke documenten zijn de ‘Visie op ondersteuning van Curalis’, en richtlijnen voor de zorg.
We vragen aan cliënten hoe ze de informatie willen zien. Bijvoorbeeld in filmpjes. Of een tekst met veel foto’s en pictogrammen. Daar zorgen we dan voor.

 

Medezeggenschap kunt u leren

Hoe zorgt u ervoor dat uw stem goed gehoord wordt tijdens een bijeenkomst? Dat kunt u leren. Regelmatig zijn er bijeenkomsten over medezeggenschap. Voor cliënten en medewerkers. Ook zijn er cursussen waar u over medezeggenschap kunt leren. Ook geven we jaarlijks diverse workshops o.a. gericht op medezeggenschap.

 

KINDEREN