Stichting Curalis
Maanlander 25, Amersfoort

Vergoeding

Vergoeding

Uw zorgverzekeraar vergoedt deels of volledig uw behandelingskosten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz), mits deze onder uw basiszorgverzekering vallen en u een geldige verwijzing in bezit heeft. Ook kan een toestemmingsverklaring vooraf van de zorgverzekeraar nodig zijn. U zult zelf bij uw zorgverzekeraar moeten nagaan wat uw vergoeding zal zijn voor de ggz-behandeling die u bij onze praktijk wilt gaan volgen.

Onze nota zullen wij na afsluiting, of bij 365 dagen aan u toezenden. U dient deze nota vervolgens in bij uw zorgverzekeraar. Het ontvangen bedrag betaald u vervolgens door aan Stichting Curalis.

Beperkte eigen bijdrage, wel eigen risico

U moet er rekening houden dat de tarieven die wij declareren vaak hoger zijn dan het eigen risico. Daardoor wordt het eigen risico volledig opgemaakt.

Indien u zich aanmeldt voor psychologische behandeling terwijl u reeds in behandeling bent voor gelijke klachten bij een andere GGZ instelling, of de huisarts geen psychologische diagnose heeft gesteld, of wanneer de diagnose valt onder niet verzekerde zorg, dan komt de behandeling niet in aanmerking voor vergoeding. Ook kan een toestemmingsverklaring vooraf van de zorgverzekeraar nodig zijn. U bent zelf ten aller tijde verantwoordelijk voor de financiering van de behandeling (inclusief intakegesprekken, diagnose, onderzoeken en ROM).

Wij hanteren de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit, link: www.nza.nl

WONEN IN EEN WONING VAN CURALIS