Bezoekadres
Algolweg 11, Amersfoort

Tarief en vergoeding

Wij hanteren de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit, link: www.nza.nl, dit zijn de in Nederland standaard te gebruiken tarieven binnen de geestelijke gezondheidszorg.

De kosten voor de behandeling worden periodiek (per 3 maanden) en bij afsluiting van uw traject gefactureerd, onze factuur voldoet aan de eisen van uw zorgverzekeraar zodat u deze kunt indienen ter declaratie.
Wij raden u aan bij uw zorgverzekeraar na te gaan of zij uw behandeling (gedeeltelijk) vergoeden. Ook kan een
toestemmingsverklaring vooraf van de zorgverzekeraar nodig zijn, u dient dit zelf bij uw zorgverzekeraar na te vragen.

Indien wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar vergoeden zij bij een naturapolis slecht een gedeelte van het tarief, de hoogte van dit gedeelte is afhankelijk van uw type polis en varieert tussen de 60% en 85%. Stichting Curalis Zorg brengt in dit geval 75% bij u in rekening, zo houden we de zorg voor u in alle gevallen betaalbaar. Indien u een restitutiepolis heeft afgesloten vergoed uw verzekeraar wel 100%. Wanneer uw zorg niet voor vergoeding in aanmerking komt betaald u het 100% tarief.

Het wettelijke eigen risico is altijd van toepassing en eventueel een aanvullend eigen risico als u dat met uw zorgverzekeraar bent overeengekomen. Voor het bedrag dat binnen uw eigen risico valt stuurt uw zorgverzekeraar u een factuur of houdt dit direct in op uw vergoeding. Als u hieromtrent vragen heeft kunt u het beste contact opnemen met uw zorgverzekeraar. U bent en blijft ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor de financiering van de volledige behandeling (inclusief intakegesprekken, diagnose, onderzoeken en ROM) ook wanneer uw zorgverzekeraar om wat voor reden dan ook niet over gaat tot vergoeding.