Bezoekadres
Algolweg 11, Amersfoort

Tarief

Wij hanteren de tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit, link: www.nza.nl

Indien wij geen contract hebben met de zorgverzekeraar vergoeden zij bij een naturapolis slecht een gedeelte van het tarief, de hoogte van dit gedeelte is afhankelijk van het type polis en varieert tussen de 60% en 85%. Stichting Curalis Zorg brengt in dit geval 75% bij uw cliënt in rekening, zo houden we de zorg voor uw cliënt in alle gevallen betaalbaar. Indien uw cliënt een restitutiepolis heeft afgesloten vergoed de zorgverzekeraar wel 100%. Wanneer de zorg niet voor vergoeding in aanmerking komt betaald uw cliënt het 100% tarief.

De kosten voor de behandeling worden periodiek (per 3 maanden) en bij afsluiting van het traject gefactureerd, onze factuur voldoet aan de eisen van de zorgverzekeraar zodat uw cliënt deze kan indienen ter declaratie.

Het wettelijke eigen risico is altijd van toepassing en eventueel een aanvullend eigen risico als uw cliënt dat met de zorgverzekeraar is overeengekomen. Voor het bedrag dat binnen de eigen risico valt stuurt de zorgverzekeraar een factuur of houdt dit direct in op de vergoeding. Als uw cliënt hieromtrent vragen heeft kan uw cliënt het beste contact opnemen met de zorgverzekeraar. Cliënt is en blijft ten aller tijde zelf verantwoordelijk voor de financiering van de volledige behandeling (inclusief intakegesprekken, diagnose, onderzoeken en ROM) ook wanneer de zorgverzekeraar om wat voor reden dan ook niet over gaat tot vergoeding.