Bezoekadres
Algolweg 11, Amersfoort

Informatie

Informatie

Wachttijden

 • Voor zowel ondersteuning als de behandeling is er helaas een wachttijd. Wij weten hoe belangrijk het is om snel te starten de behandeling daarom kiest Curalis Zorg voor uitbreiding in plaats van wachttijd.

Door efficiënt te werken en de inzet van extra behandelaren lukt het de wachttijden zo kort mogelijk te houden. We blijven er hard aan werken om u of uw cliënt zo snel mogelijk te helpen.

 • We streven naar een wachttijd van 2 tot 5 weken voor start behandeling.

Bereikbaarheid

 • Wij zijn telefonisch bereikbaar op nummer: 033-2007413
 • Op werkdagen zijn wij tussen 9:00 - 17:00 uur telefonisch bereikbaar, behandelingen kunnen ook buiten deze tijden plaatsvinden.

Uiteraard kunt u ten aller tijden onze voicemail inspreken met uw naam, telefoonnummer en uw vraag en dan bellen wij u zo spoedig mogelijk terug. Ook kunt u een mail sturen met het verzoek contact met u op te nemen naar administratie@curaliszorg.nl.

Afspraak wijzigen of afzeggen

 • Wanneer u als cliënt bent verhinderd voor een afspraak dient u deze twee werkdagen (>48-uur) van tevoren af te zeggen. Dit doet u door een e-mail te sturen naar afspraak@curaliszorg.nl
 • U vermeld hierin de reden van verhindering, de tijd en datum van uw afspraak en de naam van uw behandelaar.
 • Zegt u de afspraak niet of niet tijdig af, dan wordt de voor u gereserveerde tijd in het vervolg bij u in rekening gebracht.

Hoe hoog zijn de kosten?

De tarieven voor vervolg verzuim bedragen:

 • 2e verzuim:    € 25,00
 • 3e verzuim:    € 50,00
 • 4(+)verzuim:  € 90,00

Waarom berekenen wij deze kosten?

 • Wanneer u niet aanwezig bent, staat een behandelkamer leeg.

Op dit moment bestaan er lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg, om dit zo goed mogelijk te beperken dienen wij alle tijd goed te benutten.

Wij kunnen op het moment dat u een afspraak niet (tijdig) afzegt geen andere cliënt inplannen.  Om deze reden zijn wij in het vervolg genoodzaakt deze kosten bij u door te berekenen.

Informatieverstrekking huisarts

 • Wij informeren uw verwijzer bij aanvang, tijdens en bij afsluiting van het traject, over het behandelplan, de behandeling, het verloop van uw voortgang en de diagnostische rapportage. Indien u het niet wenselijk vind dat Curalis Zorg deze informatie aan uw huisarts versterkt kunt u dit bij de intake aangeven.

De sessies

 • De lengte van de sessie kan variëren. De behandelaar spreekt telkens met u af hoe lang de volgende sessie is.
 • De frequentie van de sessies vindt in overleg met de behandelaar plaats.

De kosten

 • Voor een behandeling binnen de volwassenen GGZ hanteren wij de tarieven van de Nederlandes Zorgautoriteit, link: www.nza.nl
 • Voor volwassenen valt de Generalistische GGZ en Specialistische GGZ onder de verzekerde zorg vanuit het basispakket. Bepaalde hulpvragen vallen echter niet onder de basisverzekering (bv. relatietherapie, levensfase-problematiek, en dergelijke). Dit kan wel onder de aanvullende verzekering vallen. Vraag uw verzekeraar er naar.
 • Indien u geen (geldige) verwijzing hebt, niet verzekerd bent (bv. omdat u niet ingeschreven staat in NL) of tegelijkertijd voor gelijke klachten in behandeling bent bij een andere GGZ instelling kan er niet worden gedeclareerd en komen de kosten volledig voor uw eigen rekening.
 • Ook kan een toestemmingsverklaring vooraf van de zorgverzekeraar nodig zijn. U bent zelf ten aller tijden verantwoordelijk voor de financiering van de behandeling (inclusief intakegesprekken, diagnose, onderzoeken en ROM).
 • De kosten van jeugd-ggz worden vergoed door de burgerlijke gemeente. U heeft wel een beschikking nodig, die u bij de gemeente kunt aanvragen. In de meeste gevallen vergoedt de gemeente zowel de kosten van de behandeling in de Basis Jeugd GGZ als de Specialistische Jeugd GGZ. Wanneer u meer wilt weten over de beschikking en de kosten van jeugd-ggz, kunt u contact opnemen met de gemeente waar u woonachtig bent.

Klachten

 • Indien de cliënt een klacht heeft over het beroepsmatig functioneren van de behandelaar, bespreekt de behandelaar dit graag in een persoonlijk gesprek. Indien cliënt onvoldoende gehoor vindt bij de behandelaar, kan een gesprek worden aangevraagd met het bestuur van Curalis. Hier zal geprobeerd worden via bemiddeling het probleem te verhelpen.

U kunt dit gesprek aanvragen door een mail te sturen naar: administratie@curaliszorg.nl o.v.v. klacht

Stichting Curalis Zorg is tevens aangesloten bij de onafhankelijke geschilleninstantie Klachtenportaal Zorg.
Wanneer u zich na bemiddeling onvoldoende geholpen voelt, kunt u uw klacht voorleggen aan Klachtenportaal Zorg:

Klachtenportaal Zorg - 9402 Psychotherapeut
info@klachtenportaalzorg.nl
Westerstraat 117
1601 AD  Enkhuizen