Bezoekadres
Algolweg 11, Amersfoort

Gezinsbegeleiding en behandeling

Een gezinsbegeleider of gezinscoach komt bij u thuis en helpt u in het dagelijks leven met uw gezin. Bijvoorbeeld bij problemen in de opvoeding, huisvesting, financiën en/of persoonlijke relaties.

Een gezinsbegeleider kan helpen bij alle problemen in het dagelijks leven. U krijgt bijvoorbeeld:Een gezinsbegeleider kan helpen bij alle problemen in het dagelijks leven. U krijgt bijvoorbeeld:

  • adviezen om zelfstandiger te worden;
  • praktische tips bij zaken als de administratie, plannen en organiseren, vriendschappen maken en onderhouden;
  • ondersteuning bij de opvoeding van uw kinderen.

Intensieve gezinsbegeleiding is mogelijk als gewone gezinsbegeleiding of opvoedondersteuning niet voldoende is. Bijvoorbeeld als uw kind een een beperking of psychische aandoening heeft.

  • Een gezinsbegeleider helpt bij het huishouden, de zorg voor het gezin en de opvoeding.
  • U leert nieuwe vaardigheden voor het opvoeden en communiceren met uw kinderen.

Intensieve ambulange gezinsbehandeling (IAG)

IAG is een behandeling voor gezinnen met meervoudige en complexe problemen, met als doel dat kinderen in het gezin blijven wonen of kunnen terugkeren naar huis.

IAG is gericht op het verminderen van gedragsproblemen van kinderen, het vergroten van de opvoedvaardigheden van ouders en het meer betrekken van het sociaal netwerk bij het gezin.
IAG begint met het opbouwen van een werkrelatie, het analyseren van de krachten en problemen in het gezin en het opstellen van doelen. Vervolgens wordt gewerkt aan de gestelde doelen en aan het vasthouden van het geleerde. De gezinsbehandelaar avn Curalis Zorg gebruikt daarbij verschillende technieken, middelen en instrumenten, zoals oplossingsgerichte gespreksvoering, psycho-educatie en gezinstherapeutische technieken.

Vanwege de meervoudige en complexe problemen van de doelgroep en hun eerdere teleurstellende ervaringen met hulpverlening is een goede basishouding van de gezinsbehandelaar belangrijk. De gezinsbehandelaar van Curalis Zorg heeft een open, niet veroordelende en positieve houding en sluit aan bij de wensen, ervaringen en belevingen van de gezinsleden. De hulp is gericht op het versterken van de krachten en mogelijkheden van de gezinsleden en hun netwerk, is intensief en vindt plaats in de eigen omgeving van het gezin.

OUDEREN