Bezoekadres
Algolweg 11, Amersfoort

Geneeskundige zorg voor specifieken patiëntgroepen (GZSP)

GZSP staat voor: geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen die thuis wonen zonder Wlz-indicatie. Het gaat om behandeling van lichamelijke klachten, psychische klachten en/of gedragsproblematiek.

Binnen Stichting Curalis Zorg is veel expertise aanwezig betreffende de behandeling van mensen met een lichte verstandelijke beperking en ernstige gedrags- en psychiatrische problemen. We korten deze doelgroep ook wel af met SGLVG. Dit staat voor Sterk Gedragsgestoord Licht Verstandelijk Gehandicapt. Dit is de  doelgroep die wij binnen Stichting Curalis Zorg behandelen binnen de GZSP.

De behandelingen zijn voor cliënten waarvan de problematiek balanceert op het snijvlak van drie sectoren:
• verstandelijk gehandicaptenzorg (VG);
• geestelijke gezondheidszorg (GGZ);
• forensische zorg (Veiligheid en Justitie).

Op het eerste gezicht is het moeilijk iemand met een lichte verstandelijke beperking (LVB) te herkennen. Pas als je iemand beter leert kennen valt het op dat hij moeite heeft om zich aan te passen aan de eisen van de omgeving. Vaak lopen mensen met een LVB (voortdurend) ‘op hun tenen’ om hun beperking(en) voor de buitenwereld te verbergen.

Mogelijke kenmerken van mensen met een LVB

• leren langzaam en moeilijk;
• leren vooral van ‘voordoen’;
• hebben steeds opnieuw uitleg nodig;
• hebben moeite met sociale vaardigheden (te begrijpen);
• hebben daardoor soms moeite zich aan te passen aan hun omgeving.

Soms zijn er psychische problemen waardoor de lichte verstandelijke beperking niet direct zichtbaar is. Juist dan is het van belang de verstandelijke beperking te herkennen zodat iemand op het juiste begripsniveau wordt aangesproken. Bij langdurige overvraging kunnen psychiatrische- en/of gedragsproblemen ontstaan.

Stichting Curalis Zorg integreert het behandelaanbod vanuit meerdere disciplines, maar altijd vanuit de drie kernwaarden: Bejegenen, Behandelen en Beveiligen. Onderzoek, diagnostiek en behandeling behoren tot de kernactiviteiten hiervan.

Behandelplan

Als u start met de behandeling heeft u een op maat gemaakt behandelplan met concrete behandeldoelen. Deze doelen geven focus en bepalen welke behandeling u krijgt op de dagbehandeling. Na de eerste zes weken bespreken wij met elkaar het behandelplan. Dit is ook het moment om uw eerste ervaringen met ons te delen. Vervolgens is er elk half jaar een multidisciplinair overleg. In dit overleg bespreken wij samen uw behandelplan en wordt deze geactualiseerd.

De cliënten

  • Hebben ernstige problemen in het (gezins-)systeem op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.
  • Vertonen onbegrepen en risicovol gedrag, dat wordt veroorzaakt door complexe, multi-causale en meervoudige stoornissen.
  • Hebben een hulpvraag die onvoorspelbaar is en regelmatig verandert in intensiteit.
  • Lopen vast in de tweedelijns zorg die wordt geboden in de GGZ (geestelijke gezondheidszorg), de VG (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) en/of bij Justitie (forensische zorg).

De behandeling

  • Is integraal gericht op verschillende leefsferen van de cliënt.
  • Onderscheidt zich door grote aandacht voor risicomanagement.
  • Kenmerkt zich door integratie van competenties vanuit de GGZ, de VG en Justitie.
  • Is interdisciplinair door samenwerking van tenminste een psychiater/klinisch-psycholoog, een gedragswetenschapper en een vaktherapeut.
  • Wordt wetenschappelijk onderzocht op de bereikte resultaten.
  • Duurt gemiddeld anderhalf tot twee jaar.