Bezoekadres
Algolweg 11, Amersfoort

F-ACT Jeugd

Het F-ACT Jeugd team van Curalis Zorg is een team van zorgprofessionals met verschillende expertises die kinderen en jongeren (en tevens het gezin) met psychische klachten die vastlopen op meerdere levensgebieden behandelen en/of ondersteunen. 

Door een stapeling van problemen vallen deze jeugdigen vaak tussen wal en schip en worden ze onvoldoende geholpen door poliklinische zorg. Vaak is er sprake van complexe aandoeningen in combinatie met LVB- en/of systeemproblematiek waardoor de ontwikkeling van deze jeugdigen op meerdere levensgebieden dreigt te stagneren.

F-ACT staat voor flexible assertieve community treatment:
A = assertive; de zorg wordt actief, outreachend aangeboden (‘bemoeizorg’), hulpverleners trekken er op uit;
C = community; thuis, op straat, in de wijk;
T = treatment; behandeling, begeleiding, ondersteuning bij herstel.

Wie werken er in het F-ACT Jeugd team:

Het team bestaat uit zorgprofessionals met verschillende beroepen die nauw met elkaar samen werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een GZ-psycholoog, een maatschappelijk werker, (sociaal-)verpleegkundigen, een ervaringsdeskundige en een jeugd- gezinsprofessional. Zij kunnen tegelijk of afwisselend bij de behandeling en begeleiding betrokken zijn.