Bezoekadres
Algolweg 11, Amersfoort

F-ACT

Ons F-ACT team zet zich in voor personen met ernstige psychische problemen, die hierdoor ook moeilijkheden ervaren op andere levensgebieden.

Het F-ACT team richt zich tijdens de behandeling niet alleen op de ziektesymptomen, maar juist ook op de totale gezondheid en het welbevinden van de cliënt. Het team stelt tijdens de behandeling of ondersteuning samen met de cliënt (en de naasten) doelen op. Deze doelen richten zich op het opbouwen van een zinvol bestaan met herstel op alle verschillende levensgebieden.
De behandeling door het F-ACT team vindt plaats in de eigen omgeving van de cliënt, om zo goed mogelijk aansluiting te vinden bij zaken waar hij/zij tegenaan loopt.

Wie werken er in het F-ACT team:

Het team bestaat uit zorgprofessionals met verschillende beroepen die nauw met elkaar samen werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een GZ-psycholoog, een maatschappelijk werker, (sociaal-)verpleegkundigen, een ervaringsdeskundige en een jeugd- gezinsprofessional. Zij kunnen tegelijk of afwisselend bij de behandeling en begeleiding betrokken zijn.

Het F-ACT team voorkomt gezondheidsschade, verlies van kwaliteit van leven en overlast voor de omgeving. F-ACT is effectief en voorkomt hoge zorgkosten waardoor iemand als gevolg van verwaarlozing minder en korter kan worden opgenomen in een kliniek of ziekenhuis.

F-ACT wordt ook toegepast voor cliënten die minder zorg nodig hebben. Bij hen volstaat begeleiding door een individuele medewerker. Deze groep cliënten wordt minimaal twee maal per jaar door het hele F-ACT team besproken. De contactfrequentie met deze cliënten kan variëren tussen wekelijks of één keer per zes weken.