Bezoekadres
Algolweg 11, Amersfoort

Behandelvoorwaarden

Behandelvoorwaarden

Privacy

  • Cliëntendossiers worden tijdens de behandeling in met sloten beveiligde kasten opgeborgen. Na afsluiting van de behandeling komen de dossiers in het eveneens met een slot afgesloten archief terecht. Daar worden de dossiers 15 jaar bewaard, gerekend vanaf het kalenderjaar van afsluiting en daarna vernietigd.
  • Wanneer de cliënt het dossier vernietigd wil hebben, dan is daar een schriftelijk verzoek van de cliënt voor nodig. Wanneer dit is ontvangen dan zal, nadat het traject is afgesloten, gedeclareerd én betaald door de verzekeraar, de op papier en elektronisch vastgelegde trajectgegevens worden vernietigen.
  • Zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt wordt er geen enkele informatie verstrekt over cliënten of de dossiers van cliënten aan derden. Wanneer informatie wordt verstrekt, heeft de praktijk het recht dit in rekening te brengen bij de aanvrager.
  • Indien dit door de therapeut van belang wordt geacht, wordt tijdens de intervisie binnen de praktijk, de problematiek van cliënten als casus besproken, of overlegd. Dit gebeurt geanonimiseerd, zodat de privacy van de cliënt gewaarborgd blijft.
  • De praktijk behoudt zich het recht voor om statistische informatie, zoals leeftijd, geslacht en soort problematiek uit de cliëntendossiers geanonimiseerd te gebruiken voor statistische doeleinde.

Second opinion

  • Het is voor cliënten ten allen tijde toegestaan bij een externe collega psycholoog een second opinion aan te vragen.

Zorgweigering

  • Zorg aan cliënten zal geweigerd worden als cliënt onder invloed van middelen (alcohol, drugs e.d.) is, zodanig dat een therapeutische sessie niet zinvol wordt geacht. Dit gebeurt naar inschatting van de therapeut. Er zal dan een nieuwe sessie worden afgesproken. De niet gegeven sessie wordt wel in rekening gebracht.
  • Zorg aan cliënten zal geweigerd worden, als de therapeut fysiek of verbaal door de cliënt bedreigd wordt, dit naar beoordeling van de therapeut. De therapeut heeft dan het recht om de therapie eenzijdig stop te zetten.

Wijzigingen

  • Wijzigingen ten opzichten van het aanmeldingsformulier dienen voor het einde van de maand waarin de wijziging plaatsvindt te worden doorgegeven.

 

KINDEREN