Bezoekadres
Algolweg 11, Amersfoort

Behandelmethodes

Psychotherapie

Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten en problemen. In de gesprekken bespreekt u met de psychotherapeut uw klachten en problemen. De psychotherapeut lost geen problemen voor u op, maar helpt u nare dingen anders te zien, pijnlijke gevoelens te verwerken, of moeilijke situaties anders aan te pakken. Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel te verminderen dat u er minder last van hebt. De problemen waarvoor mensen in psychotherapie gaan zijn heel verschillend. Voorbeelden van psychische problemen zijn: angsten, somberheid, relatieproblemen, klachten als gevolg van ingrijpende gebeurtenissen, rouw, weerkerende problemen met werk/opleiding.

Traumabehandeling en EMDR

Als u na een ingrijpende, nare gebeurtenis psychische klachten krijgt, kunt u er voor kiezen in psychotherapie te gaan. EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) is een bewezen effectieve behandelmethode ontwikkeld om traumatische ervaringen te verwerken. Inmiddels is er steeds meer wetenschappelijke ondersteuning dat EMDR ook goed ingezet kan worden bij andere problemen en klachten, zoals bijv. angststoornissen, een dwangstoornis, de gevolgen van meervoudige traumatisering en chronische pijn. Ook wanneer iemand last heeft van een negatief zelfbeeld kan EMDR als onderdeel van een behandeling worden toegepast.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGt)is een combinatie van twee vormen van psychotherapie: cognitieve therapie en gedragstherapie. Cognitieve gedragstherapie pakt het gedrag en de negatieve gedachten aan die de problemen in stand houden. CGt is onder meer bewezen effectief bij angsten, depressie, verslaving en eetstoornissen.

ROM: meten van het effect van de behandeling

Met behulp van vragenlijsten, die door u en/of uw behandelaar worden ingevuld onderzoeken we of uw psychische klachten gedurende behandeling afnemen en wat de invloed van uw klachten is op uw dagelijks functioneren en kwaliteit van leven. Het afnemen van deze vragenlijsten noemen we ROM, wat staat voor Routine Outcome Monitoring, in het Nederlands: regelmatig uitkomsten meten.

Het belangrijkste doel  van ROM is dat het de kwaliteit van uw behandeling verbetert.

Het gebruik van ROM biedt u en uw behandelaar informatie over de effectiviteit van uw behandeling.

Hoe werkt ROM

ROM wordt bij elke cliënt aan het begin en einde van de behandeling afgenomen en daarnaast in ieder geval elk jaar. U, of uw behandelaar, kan er voor kiezen om ROM vaker af te nemen. Hoe ROM in de praktijk werkt verschilt per afdeling.

Bij sommige behandelprogramma’s zal uw behandelaar regelmatig een vragenlijst over u invullen. Hij of zij zal u in een gesprek een aantal vragen stellen en in een volgend gesprek de scores van de vragenlijst met u bespreken.